توانایی‌های ارتباطی: ۴ درس

آیا تابحال برای منتقل کردن پیام و منظور خود سختی زیادی کشیده‌اید؟ شاید باید پروژه پیشگامانه ای را جلو می‌بردید، جلسه‌ای اداری را سرپرستی کرده و یا سخنرانی قانع کننده‌ای می‌داشته اید. تمام تلاش خود را به کار بسته‌اید اما تمام بازخوردی که گرفته اید نگاه های خالی و سکوت عجیب بوده است.احتمالا چیزی که شما گفته‌اید اشتباه نبوده ولی فقط باید روی چگونگی بیانش کار می کرده اید. در این مقاله، با شناساندن شش محدوده ارتباطی به شما کمک خواهیم کرد تا بهتر ارتباط برقرار کنید. درک مبانی ارتباطات تان را برنامه ریزی کنید ارتباط قدرتمند در نوشتن ارتباط موثر رو در رو برگزاری جلسات سازنده ارائه سخنرانی عالی

توانایی‌های ارتباطی